Tokyo Ginza store

7-8-9, Ginza, Chuoku, Tokyo, 104-0061, Japan